آرشیو "حزب الله"

تی شرت حزب الله | خرید تی شرت حزب الله | فروش تیشرت حزب الله

حزب الله نتیجه اتحاد گروهی از نیروهای مبارز در میدان نبرد با اسرائیل در کشور لبنان بود و مرکزیت اولیه آن از نیروها و اعضای سازمان جنبش محرومین زمین ، اعضای حزب الدعوه که به رهنمود سید محمد حسین فضل الله به حزب الله پیوستند و سازمان جهاد اسلامی و قسمتی از اعضای جنبش فتح و شاخه ابوجهاد و به شکل کلی همه جریانات سیاسی احتمالی تاثیر گرفته از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت .

 

تی شرت حزب الله | خرید تی شرت حزب الله | فروش تیشرت حزب الله

 

رهبران حزب الله با پیروی کردن از ایدئولوژی اسلام شیعی تاثیر گرفته از تفکرات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی به طرف توسعه اصول گرایی اسلامی ، روحیه جهادی ، مبارزه با ستم و ابر قدرت های استعماری و بویژه رژیم صهیونیستی ، این سازمان را هدایت کرده و جایگاه آن را از یک حزب نظامی به یک سازمان اجتماعی نظامی ارتقا دادند .

تی شرت حزب الله هدیه ای ویژه ای از طرف ما برای شما طرفداران حزب الله می باشد . تیشرت حزب الله با طرح پرچم حزب الله طراحی و چاپ شده است .

تی شرت مدافعان حرم طرح شهید همدانی

تی شرت مدافعان حرم طرح شهید همدانی 470,000 تومان خرید نقدی

تی شرت مدافعان حرم طرح دو

تی شرت مدافعان حرم طرح دو 470,000 تومان خرید نقدی

تیشرت مدافعان حرم

تیشرت مدافعان حرم 470,000 تومان خرید نقدی

تیشرت مذهبی شهدای مدافع حرم

تیشرت مذهبی شهدای مدافع حرم 470,000 تومان خرید نقدی

تی شرت مدافعان حرم

تی شرت مدافعان حرم 470,000 تومان خرید نقدی

تی شرت حزب الله با طرح حسن نصرالله

تی شرت حزب الله با طرح حسن نصرالله 470,000 تومان خرید نقدی

تی شرت حزب الله با طرح سید حسن نصرالله

تی شرت حزب الله با طرح سید حسن نصرالله 470,000 تومان خرید نقدی

تی شرت های مذهبی با طرح مدافعین حرم

تی شرت های مذهبی با طرح مدافعین حرم 470,000 تومان خرید نقدی

تی شرت مذهبی طرح مدافعان حرم

تی شرت مذهبی طرح مدافعان حرم 470,000 تومان خرید نقدی

تی شرت حزب الله طرح مدافعین حرم

تی شرت حزب الله طرح مدافعین حرم 470,000 تومان خرید نقدی

تی شرت حزب الله طرح مدافعان حرم

تی شرت حزب الله طرح مدافعان حرم 470,000 تومان خرید نقدی

تی شرت حزب الله طرح لوگو

تی شرت حزب الله طرح لوگو 470,000 تومان خرید نقدی

سئو شده توسط: سوپروب